Klanten beoordelen ons met 9,8/10
Gratis verzending vanaf €50,00
Boardshop sinds 1985
Ook onderhoud en herstellingen

West Site Grab Giveaway

 

Toon ons jouw beste grab van de week!

 

Wekelijks maak je bij West Site kans om goodies van Mystic, Ronix, Hyperlite, Follow of Liquid Force te winnen! Elke week = een nieuwe grab contest met een unieke prijs. Deze zullen steeds aangekondigd worden via instagram.

 
Wat hoef je hierbij te doen?
 1. Volg @westsitegent, de teamrider die deze week de grab contest host
 2. Like de Instagram post.
 3. Post je gekste grab (van de desbetreffende week) video of foto op je Instagram feed, extra punten voor originaliteit!
 4. Tag @westsitegent en de rider van de week in je post.
 5. De winnaar wordt 1 week later bekend gemaakt!

 

Officiële regels

 

GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP ZAL JE KANSEN OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. GIVEAWAY ALLEEN GELDIG IN BELGIË. DEELNAME AAN DEZE GIVEAWAY BETEKENT DAT JE DEZE OFFICIËLE REGELS ACCEPTEERT.

 

DEZE OFFICIËLE REGELS BEVATTEN EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST, DIE, MET EEN BEPERKTE UITZONDERING, VEREIST DAT U VORDERINGEN DIE U TEGEN DE SPONSOR HEEFT, AAN EEN BINDENDE EN DEFINITIEVE ARBITRAGE ONDERWERPT. ONDER DE ARBITRAGEOVEREENKOMST, (1) MAG U ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS VORDERINGEN TEGEN DE SPONSOR INDIENEN, NIET ALS EISER OF CLASS-LID IN EEN COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE ACTIE OF PROCEDURE, EN (2) MAG U ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS OM ONDERSTEUNING VRAGEN (MET INBEGRIP VAN GELDELIJKE, INJUNCTIEVE EN DECLARATOIRE ONDERSTUNING).

 

Terwijl het gaat om interactie met sociale-mediaplatformen, wordt deze Giveaway op geen enkele wijze onderschreven, beheerd door of geassocieerd met een sociale-mediaplatform. Door deel te nemen met de Giveaway, begrijpt u dat u uw informatie verstrekt aan Sponsor en niet aan social media platforms.

 

 1. GIVEAWAY PERIODE: De Giveaway begint op 3 augustus 2020 en eindigt om 19.00 uur op 9 augustus april 2020 ("Giveaway periode").
 2. GIVEAWAY BESCHRIJVING: Deelnemers moeten (1) Westsite Gent en de teamrider die de post plaatst volgen. (2) Zelf een post met de vermelde grab plaatsen. (3) Westsite en de teamrider taggen in hun post. één (1) winnaar wordt gekozen uit de geplaatste posts op vlak van originaliteit. Deze persoon ontvangt hierbij 1 artikel die vermeld werd in de beschrijving van de Giveaway post door de teamrider.
 3. BINDENDE OVEREENKOMST: Om deel te nemen aan de Giveaway moeten de deelnemers akkoord gaan met het reglement. Lees daarom dit reglement voor de deelname om er zeker van te zijn dat u het begrijpt en ermee akkoord gaat. De Giveaway is onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten en regels. Deelname aan de Giveaway betekent dat de deelnemer volledig en onvoorwaardelijk akkoord gaat met deze officiële regels en de beslissingen van de sponsor, die definitief en bindend zijn in alle zaken die verband houden met de Giveaway. Het winnen van een prijs is afhankelijk van het voldoen aan alle hierin gestelde eisen. U mag niet deelnemen aan de Giveaway en komt niet in aanmerking voor de prijs die in deze Regels wordt beschreven, tenzij u akkoord gaat met deze Regels. Deze Regels vormen een bindende wettelijke overeenkomst tussen u en West Site Gent met betrekking tot de Giveaway. Giveaways zijn ongeldig waar ze wettelijk verboden zijn.
 4. EIGENDOM: De Giveaway staat alleen open voor personen die op de data van binnenkomst legale inwoners zijn van België, die ten minste dertien (13) jaar oud zijn. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar of jonger dan de meerderjarigheid in uw woonland, moet u toestemming krijgen van uw ouder/voogd om met de Giveaway deel te nemen.

 

Werknemers, teamriders en ambasadeurs van Westsite Gent komen niet in aanmerking om deel te nemen. 5. HOE KAN IK MEEDOEN? GEEN AANKOOP NODIG OM MEE TE DOEN OF TE WINNEN. U moet de Instagram-applicatie hebben om deel te kunnen nemen. Instagram is gratis te downloaden. Instagram-account moet tijdens de Giveaway-periode worden ingesteld op publiek. U moet Westsite en de poster van de Giveaway volgen. U post zelf een foto of video met de gevraagde grab op een originele manier. U tagt Westsite en de teamrider in uw post. Uw account staat op publiek zodanig dat Westsite en de teamrider uw post kan delen op de Instagram-Story. U stemt in dat deze post gedeeld mag worden.

 

LIMIET: Elke deelnemer mag maar één (1) keer per week deelnemen aan de Giveaway. Meerdere deelnemers mogen niet dezelfde Instagram-account delen. Elke poging van een deelnemer om meer dan het opgegeven aantal inzendingen te verkrijgen door gebruik te maken van meerdere/verschillende Instagramaccounts, identiteiten, registraties en aanmeldingen, of enige andere methode, zal de inzending van die deelnemer ongeldig maken en die deelnemer kan worden gediskwalificeerd. Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, late, onvolledige, ongeldige, onbegrijpelijke of foutieve registraties, die gediskwalificeerd zullen worden. In het geval van een geschil over een registratie of inschrijving wordt de geautoriseerde rekeninghouder van de sociale media-account die wordt gebruikt om zich te registreren, geacht de deelnemer te zijn. De "bevoegde rekeninghouder" van een sociale-media-account is de natuurlijke persoon die zich voor het profiel heeft geregistreerd. De potentiële winnaar kan worden gevraagd om een bewijs van de geautoriseerde gebruiker te tonen, inclusief maar niet beperkt tot het bewijs dat is afgegeven door het social media-platform. 6. PRIJZEN, WINNAARS, EN KANSEN: De kans op het winnen van een prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers aan de Giveaway. Er zijn in totaal zes (6) prijswinnaars voor de Giveaway-periode die (1) item zal ontvangen. De prijs is niet overdraagbaar. Geen alternatief in contanten of prijsvervanging toegestaan, behalve naar eigen goeddunken van Westsite. De prijs mag niet worden verkocht of geruild door de winnaar. Alle details van een prijs die hierin niet is vermeld, worden uitsluitend door Westsite bepaald.

De winnaar is verantwoordelijk voor alle federale, staats- en lokale belastingen en kosten in verband met de ontvangst en/of het gebruik van de prijs. De prijs zal worden toegekend "zoals het is" zonder garantie of waarborg, expliciet of impliciet aangeboden door de Sponsor.

Limiet: één (1) prijs per persoon

 1. SELECTIE VAN DE WINNAARS: Tijdens de GIVEAWAY-periode zal Westsite de winnaar laten kiezen door de teamrider op basis van originaliteit uit de in aanmerking komende deelnemers in overeenstemming met de bovenstaande sectie Winnaars en Kansen. De winnaar zal tegen 30 augustus 2020 via een direct bericht van Instagram op de hoogte worden gebracht en moet binnen achtenveertig (48) uur nadat hij of zij is gecontacteerd reageren. Als een winnaar niet reageert binnen achtenveertig (48) uur na kennisgeving of niet voldoet aan een voorwaarde van deze "Officiële regels", kan dit leiden tot diskwalificatie en zal een alternatieve winnaar worden gekozen voor de volgende inzending, zoals bepaald door de teamrider. De teamrider zal volledige discretie hebben over de interpretatie van de Officiële Regels, het beheer van de Giveaway en de selectie van de winnaar. Beslissingen van de vertegenwoordiger over het beheer van de Giveaway, de interpretatie van het officiële reglement en de selectie van de winnaar zijn definitief.
 2. PUBLICITEIT; INTELLECTUEEL EIGENDOM: ** Deelnemers, bij indiening van hun inzending voor de Giveaway, verlenen hierbij onherroepelijk aan Westsite, en elk van hun licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden, de niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije, kosteloze licentie en het recht om de inzending die als onderdeel van de Sweepstakes is ingediend, en alle afbeeldingen, tekst en materialen die daarin zijn afgebeeld, geheel of gedeeltelijk, op elke nu of in de toekomst bekende of bedachte manier te gebruiken en op andere wijze te exploiteren (inclusief, zonder beperking, streaming media, film, televisie, print, interactieve apparaten, mobiele media, internet en online systemen), in het hele universum en in alle talen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om weer te geven, te reproduceren, op te nemen, uit te voeren, tentoon te stellen, te distribueren, te kopiëren, te bewerken, te wijzigen, aan te vullen, af te trekken, opnieuw te benoemen en aan te passen, te combineren met ander materiaal en het op andere wijze te gebruiken en te exploiteren. Westsite, en elk van hun opvolgers, rechtverkrijgenden en licentiehouders, zullen het recht hebben om er onbeperkt afgeleide werken van te maken, om al deze rechten toe te wijzen of over te dragen en om onbeperkte, meerlagige sublicenties te verlenen. Zonder het afzien te beperken, zal Westsite het recht hebben om de inzendingen die als onderdeel van de Giveaway zijn ingediend, en alle afbeeldingen die daarin zijn afgebeeld (indien van toepassing), te gebruiken voor merchandising, reclame, marketing, promotie of voor enig ander commercieel of niet-commercieel doel.

Deelnemers doen hierbij voorgoed afstand van alle zogenaamde "morele rechten" die nu of in de toekomst worden erkend in verband met inzendingen die worden ingediend in het kader van de Giveaway. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw ingezonden beelden geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden of wetten. Deelnemers gaan ermee akkoord dat Westsite de enige discretie heeft bij het bepalen van de omvang en de wijze van gebruik van inzendingen en zijn niet verplicht om een inzending te gebruiken. De deelnemers komen overeen dat noch Westsite, noch hun vertegenwoordigers verantwoordelijk zijn voor het retourneren of bewaren van de inzendingen. Alle inzendingen die op de sociale media van Westsite worden geplaatst, kunnen door iedereen met toegang tot het internet worden bekeken.

 1. VERKLARING VAN AANSPRAKELIJKHEID: Als een potentiële prijswinnaar niet in aanmerking komt, of als hij of zij zich niet aan deze officiële regels heeft gehouden, kan hij of zij naar eigen goeddunken van Westsite worden gediskwalificeerd, en een alternatieve potentiële winnaar kan dan, naar eigen goeddunken van Westsite, door de vertegenwoordiger worden geselecteerd.

Westsite is niet verantwoordelijk voor en zal niet aansprakelijk zijn voor te late, verloren, beschadigde, verkeerd geadresseerde of mislukte pogingen om de potentiële winnaars te informeren. Wanneer een potentiële winnaar wordt gecontacteerd, heeft hij/zij 48 uur de tijd om te reageren op de kennisgeving, of hij/zij wordt gediskwalificeerd en er kan een alternatieve potentiële winnaar worden geselecteerd. Westsite is niet verantwoordelijk als een potentiële winnaar zijn/haar e-mailadres of andere contactgegevens wijzigt nadat hij/zij zich heeft geregistreerd voor de Giveaway , het is zijn/haar eigen verantwoordelijkheid om zijn/haar registratiegegevens bij te werken en Westsite hiervan op de hoogte te stellen. Het niet updaten van dergelijke registratiegegevens kan het vermogen van een potentiële winnaar om de juiste kennisgeving te ontvangen en in staat zijn om tijdig te reageren, beïnvloeden.

 1. VRIJGAVEN, VOORWAARDEN EN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID: Door deel te nemen aan de giveaway gaat de deelnemer akkoord met het officiële reglement en de besluiten van Westsite, die in alle opzichten definitief zijn; Giveaways en de aanvaarding, het gebruik of misbruik van een prijs. Onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving, verleent de winnaar Westsite en de door hen aangewezen personen onherroepelijk het recht en de toestemming om hun naam, stem, gelijkenis en/of biografische informatie te gebruiken voor reclame-, promotie- en publiciteitsdoeleinden zonder verdere compensatie, en zal hij/zij op verzoek schriftelijk toestemming geven voor een dergelijk gebruik. De vrijgevers zijn niet verantwoordelijk voor en zijn niet aansprakelijk voor druk- of typefouten in materiaal dat verband houdt met Giveaways; of voor gestolen, te late, verloren, onleesbare, onvolledige of verkeerd geadresseerde inzendingen; of voor inzendingen die verloren gaan door een computer- of elektronische storing; of voor technische of menselijke fouten die zich kunnen voordoen bij de verwerking van inzendingen en die het vermogen van een deelnemer om deel te nemen aan de promotie kunnen beperken. Als om welke reden dan ook giveaways niet kunnen worden uitgevoerd zoals gepland door oorzaken buiten de controle van Westsite, die, naar de uitsluitende mening van Westsite, de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste gedrag van Giveaways corrupt maken of beïnvloeden, behoudt Westsite zich het recht voor om naar eigen goeddunken giveaways te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of op te schorten, en/of kan Westsite Giveaways uitvoeren en de winnaar selecteren uit alle inzendingen die voorafgaand aan de actie zijn ontvangen. Verder behoudt Westsite zich het recht voor om deze Giveaways te annuleren of op te schorten, en elke inzending of elk individu dat de Giveaways wint te annuleren of te weigeren. In het geval dat Westsite wordt verhinderd om door te gaan met de Giveaways door een gebeurtenis buiten zijn controle, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, brand, overstroming, epidemie, pandemie, aardbeving, explosie, arbeidsconflict of staking, daad van God of publieke vijand, communicatie- of apparatuurstoringen, nuts- of dienstonderbrekingen, rellen of burgerlijke onlusten, terroristische dreiging of activiteit, oorlog (verklaard of niet verklaard), inmenging in de Giveaways door een partij, of een federale staat of lokale overheid wet, bevel of verordening, bevel van een rechtbank of jurisdictie, of een andere oorzaak die redelijkerwijs niet onder de controle van Westsite valt (elk een "Overmacht" gebeurtenis of gebeurtenis) Westsite zal het recht hebben om de Giveaways te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. Westsite behoudt zich het recht voor om deze officiële regels te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen en zal redelijke inspanningen leveren om deelnemers en potentiële deelnemers op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen. In het geval dat de Giveaways voor de aangegeven einddatum worden beëindigd, behoudt Westsite zich het recht voor, maar is het niet verplicht om de prijzen toe te kennen.

 2. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS: De Giveaway en deze Officiële Regels zullen worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de wetten van België. Alle kwesties en vragen met betrekking tot de constructie, geldigheid, interpretatie en afdwingbaarheid van deze Officiële Regels of de rechten en verplichtingen van deelnemers, Westsite, of de vrijgegeven partijen in verband met de Giveaways zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de interne wetten van België, zonder uitvoering te geven aan enige rechtskeuze of conflicterende rechtsregels of bepalingen die de toepassing van de wetten van een andere staat zouden veroorzaken.

Westsite is niet verantwoordelijk voor de acties van deelnemers in verband met de Giveaways, inclusief de pogingen van deelnemers om de Officiële Regels te omzeilen of op een andere manier de administratie, veiligheid, eerlijkheid, integriteit of het juiste gedrag van de Giveaways te verstoren. Personen die worden geconfronteerd met manipulatie of misbruik van enig aspect van deze Giveaways, of waarvan Westsite denkt dat ze een storing, fout, verstoring of schade veroorzaken, kunnen worden gediskwalificeerd. Daarnaast kan elke poging om de Giveaways te bedriegen, zoals bepaald naar eigen goeddunken van Westsite, resulteren in onmiddellijke diskwalificatie van de deelnemer, evenals andere mogelijke gevolgen, waaronder diskwalificatie van alle bestaande en toekomstige Giveaways. LET OP: Elke poging van een deelnemer om de legitieme werking van Giveaways te ondermijnen kan in strijd zijn met het strafrecht en het burgerlijk recht en indien een dergelijke poging wordt ondernomen, behoudt Westsite zich het recht voor om verhaal te halen en schadevergoeding (inclusief advocaatkosten) te eisen van een dergelijke deelnemer in de ruimste zin van de wet, met inbegrip van strafvervolging. Westsite behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke persoon te diskwalificeren die in strijd met deze Officiële Regels blijkt te handelen, of die ervan verdacht wordt te handelen in strijd met deze Officiële Regels, of die op een onsportieve, obscene, immorele of storende manier handelt, of met de bedoeling om een andere persoon te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of lastig te vallen.

 1. SPONSOR: Westsite Gent, Nederkouter 127, 9000 Gent, België

 2. WIE WON? Voor de naam van de winnaar kunt u een e-mail sturen naar info@west-site.com met de onderwerpregel: West Site Grab Giveaway

 3. PRIVACY: Sponsor mag alle persoonlijke gegevens van de deelnemer die in verband met deze Giveaways worden ingediend, gebruiken volgens de voorwaarden van het privacybeleid.

Klanten beoordelen ons met 9,8/10
Gratis verzending vanaf €50,00
Boardshop sinds 1985
Ook onderhoud en herstellingen